Cùng với việc ra mắt Android Oreo 8.0 và Project Treble, Google cũng giới thiệu theo nó là tính năng “Rollback Protection” (nôm na gọi là “Chống hạ cấp”, Samsung thì gọi là “Rollback Prevention”, còn Xiao mi là “Anti-rollback Protection”). Đặc điểm “Rollback Protection” này sẽ đi với “Android Verified Boot 2.0 (AVB 2.0)”. Tuy nhiên khi ở phiên bản Android Oreo 8.0, không phải tất cả nhà sản xuất sử dụng Android (OEMs) đều tuân thủ áp dụng phương thức “Chống hạ cấp” này trên bản Rom tùy biến…

Rollback protection sẽ giúp Android bảo mật hơn và cách kiểm tra nó

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt