ICTnews – Trong quý IV/2018, nhóm Giải pháp công nghệ và an toàn, an ninh thông tin thuộc Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ báo cáo, đề xuất về việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng một số sản phẩm CNTT, nền tảng Chính phủ điện tử. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt