ICTnews – Ngày 18/10/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký quyết định 426 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt