Với sự phát triển của nền kinh tế số, bên cạnh việc lựa chọn các công nghệ hiện đại, doanh nghiệp (DN) cần có những hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển, lựa chọn mô hình kinh doanh và nâng cao quy trình nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa trong việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng… ngày một tốt hơn.

Tính tất yếu của chuyển đổi số

Chuyển đổi số cũng là một quá trình liên tục mà tổ chức thích ứng hoặc thúc đẩy những thay đổi trong việc tương tác khách hàng, thị trường…

[QC] Làm thể nào để trở thành Tổ chức số – Nâng tầm doanh nghiệp

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt