ICTnews – “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt