Đây là thông điệp được Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng đặc biệt nhấn mạnh tại hội thảo đô thị thông minh sáng nay ngày 16/10.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt