Microsoft cho biết họ đã vá lỗi này trong bản cập nhật bảo mật tháng 6.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt