ICTnews – Ở phần thi Sản phẩm sáng tạo – Khối S của Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI-2018, giải cao nhất là giải Nhì đã được trao cho 3 tác giả, nhóm tác giả đến từ Quảng Nam, TP.HCM, Bộ Y tế. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt