Toàn bộ giải pháp này được tích hợp lại thành một hệ thống phần mềm tổng thể thống, nhằm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện, qua đó giúp phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn, đồng thời góp sức xây dựng nền Y tế điện tử tạo thành một hệ sinh thái Y tế.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt