GPU Tesla T4 được Nvidia giới thiệu tại hội nghị công nghệ GPU gần đây và sản phẩm sử dụng trong nền tảng TensorRT Hyperscale Inference. Đây cũng một trong số ít nền tảng tốt nhất hiện nay có khả năng khai thác hiệu quả sức mạnh của học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại diện Nvidia cho biết việc ra mắt GPU Tesla T4 nhằm thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới. Theo ước tính, ngành công nghiệp mới mẻ này sẽ thúc đẩy tích cực lĩnh vực…

Nvidia ra mắt Tesla T4 cho nền tảng máy chủ trí tuệ nhân tạo

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt