Gần đây rất nhiều thông tin về các tiến bộ khoa học liên quan đến AI hay các công nghệ mới khác đã đem lại các đột phá cũng như thay đổi các cách tiếp cận đến việc phát triển các thiết bị y tế mới. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại các nền tảng phần cứng để áp dụng trong thử nghiệm sản xuất thiết bị vẫn mang là xài các hệ thống có sẵn để tính toán. Các hãng sản xuất phần cứng cũng như phần mềm chắc chắn không muốn bị cho ra rìa trong mảng sản xuất đắt tiền và béo bở này. Và NVIDIA là một…

NVIDIA công bố nền tảng Clara, tập trung vào xử lý AI cho các thiết bị y tế

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt