Những người từng đứng đầu Nokia, Microsoft hay BlackBerry đều cho rằng iPhone là sản phẩm thất bại, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt