Triển lãm là không gian để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm tiến tới việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, là thành phố của Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt