Nhà kinh tế thế giới Nouriel Roubini, một trong số ít những người dự báo được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vừa bảo đảm rằng các thượng nghị sĩ Mỹ không bỏ lỡ cảnh báo của ông về tiền mã hóa.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt