ICTnews – Cho biết nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, song Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất với Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt