ICTnews – Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn dữ liệu với sự phát triển các đô thị, nhất là ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, nguồn dữ liệu từ Chính phủ, các doanh nghiệp, cộng đồng cần được hệ thống hóa lại và quan trọng nhất là phải công khai minh bạch. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt