Một số người Việt vừa nhận máy đã bán lại bằng giá mua ngay tại Singapore và chấp nhận mất chi phí đi lại, ăn ở.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt