Dù không có bản nâng cấp phần mềm nhưng người dùng iPhone, iPad liên tục nhận được nhắc nhở cập nhật.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt