Tính năng được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng chuẩn bị được triển khai trên nền tảng Messenger của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt