Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ủy nhiệm Commonwealth Bank of Australia sắp xếp cho ra mắt trái phiếu blockchain đầu tiên trên thế giới.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt