ICTnews – Criteo, một nền tảng tiếp thị trực tuyến, vừa đầu tư phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo nhằm nghiên cứu các vấn đề trong ngành quảng cáo. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt