Nhiều báo điện tử có tên miền .vn đã không thể truy cập trong sáng nay, nguyên nhân do mất điện từ hệ thống Data Center của công ty VNG. 

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt