Bạn có thể sử dụng cảm biến vân tay của điện thoại Android để mở khóa máy tính Windows 10 thông qua ứng dụng bên thứ ba vừa được phát hành.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt