Microsoft Kaizala sẽ giúp việc truyền thông đến các nhân viên không ngồi cố định tại văn phòng của doanh nghiệp, hoặc để trao đổi thông tin với đối tác, khách hàng hay nhà cung cấp trở nên hiệu quả và an toàn hơn.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt