Sau khi liên minh Châu Âu EU phê duyệt việc Microsoft mua lại GitHub tuần trước, Nat Friedman, CEO của GitHub đã thông báo hôm nay rằng công ty hiện đang được chính thức sở hữu bởi tập đoàn Microsoft sau khoảng 4 tháng thương thảo.
Người khổng lồ này đã chi 7,5 tỷ USD để mua lại GitHub vào đầu năm nay, nhưng giống như LinkedIn, GitHub sẽ tiếp tục hoạt động độc lập như một công ty con.

591148-microsoft-github-cropped.jpg

Friedman đã cho biết “Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách…

Microsoft đã chính thức mua lại GitHub

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt