Sau khi Apple và Amazon xác nhận không bị ảnh hưởng bởi chip gián điệp từ Trung Quốc trên các máy chủ của mình, đến phiên chính phủ Mỹ cũng có phản hồi.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt