Người dùng Mỹ có thể tốn từ 12.000 đến 300.000 USD để nâng cấp iPhone trong suốt cuộc đời, gồm chi phí cho máy và dịch vụ liên quan.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt