Mới việc ra mắt iPhone Xs MAX màn hình 6″5 và 2 SIM thì Apple vừa tung ra những đòn rất thốn vào thế giới Android. Màn hình to từng là một lợi thế so sánh rất lớn của các máy cao cấp Android khi so với iPhone không còn nữa. Hai SIM từng là lợi thế so sánh rất lớn của các máy cao cấp Android cũng không còn nữa. iPhone Xs MAX với màn hình 6″5 to hơn bất cứ chiếc Android cao cấp nào và với cách tối lưu hoá hiển thị rất tốt của Apple thì nó còn lớn hơn nữa.

Về hai SIM cũng thế, một thời gian…

Màn hình lớn, hai SIM: những lợi thế cuối cùng của Android đối với iPhone đã không còn

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt