Giá tiền mã hóa có thể giảm không phanh nhưng nhu cầu thuê tuyển cùng lương bổng kỹ sư blockchain chưa bao giờ bay cao hơn.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt