Một ứng dụng bằng sáng chế mới cho thấy LG cũng đang tích cực nghĩ ra việc đặt camera selfie, ở vị trí tốt nhất nhằm tối ưu tỷ lệ màn hình trên smartphone.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt