Lenovo bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Long làm Giám đốc kinh doanh Ngành hàngTiêu dùng cho thị trường Việt Nam, củng cố sức mạnh cho đội ngũ lãnh đạo cũng như khẳng định cam kết của Lenovo tại thị trường Việt nam.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt