ICTnews – Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai Đề án xây dựng “Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” với kế hoạch chi tiết trên 9 lĩnh vực: Chính quyền số, quy hoạch đô thị, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, thành phố an toàn, y tế thông minh, giáo dục thông minh và môi trường. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt