Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) TP.HCM được thiết kế theo định hướng linh động, thực tiễn và có khả năng mở rộng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ công tự động và dữ liệu liên thông trên nền tảng chính phủ số.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt