Với sự tham gia của 42 đơn vị cùng gần 100 công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu sẵn sàng cung cấp, chuyển giao, Techmart chuyên ngành Y tế năm 2018 do CESTI thuộc Sở KHCN TP.HCM tổ chức đánh dấu vai trò tiên phong của TP.HCM trong hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và kết nối cung cầu thị trường sản phẩm KHCN, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp, trường viện.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt