Đối với hạng mục test đơn giản nhất là cho vào túi cùng với chùm chìa khóa cũng như một số vật dụng khác thì Bphone 3 rất khó trầy, đặc biệt là ở khu vực màn hình cũng như mặt lưng. Tuy nhiên ngay lần rớt đầu tiên, điện thoại đã rơi từ trong hộp ra và úp mặt xuống nền gạch dẫn tới bể màn hình. Tuy nhiên, lúc đó thì cảm ứng cũng như những chức năng khác của Bphone 3 vẫn hoạt động bình thường nên bọn mình quyết định test tiếp cho tới khi nào chết thì thôi. Bên dưới đây là chi tiết quá trình…

Kết quả test độ bền Bphone: khó trầy, rớt úp mặt vỡ màn hình từ lần đầu, đụng đáy khó chết

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt