Cơn ám ảnh về vũ khí hóa học trên thế giới bắt đầu từ khoảng 100 năm trước, khi quân Đức dùng khí mustard để tấn công quân Đồng minh, và từ đó đến giờ các dạng tấn công sinh học như vậy vẫn đang diễn ra, tuy ít hơn nhưng vẫn có được sử dụng trong chiến tranh hoặc trong khủng bố. Các triệu chứng và tiến triển của chúng thường là rất nhanh và việc xác định rõ chất nào là nguyên tố chính trong các cuộc tấn công thì các nhà nghiên cứu tại đại học Texas đã phá triển 1 hệ thống nhìn qua thì như đồ…

Kết hợp smartphone và khung máy làm từ Lego để nhận biết dấu hiệu của vũ khí sinh học

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt