Chiếc iPhone được giới thiệu vào năm tới có thể sẽ gọi là iPhone 11, iPhone XI hoặc đơn giản chỉ là iPhone 2019.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt