Nhờ cung ứng màn hình OLED cho Apple trong ba tháng vừa qua, Samsung đạt mức doanh thu hàng quý cao nhất.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt