Dựa vào một bản ghi nhớ gửi đến các nhà đầu tư, nhà nghiên cứu Ming-chi Kuo đã sửa đổi các ước tính liên quan đến doanh thu iPhone Xr.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt