XR không giống hoàn toàn một mẫu iPhone nào trước đó mà được Apple tổng hợp công nghệ, tính năng từ nhiều sản phẩm lại.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt