Apple đã phải triển khai chương trình đổi màn hình iPhone X sau khi ghi nhận một số máy hoạt động không ổn định.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt