Cuộc gọi spam đang gây phiền nhiễu hàng triệu người dùng mỗi ngày, vì vậy một số công ty như Apple đang nghĩ đến giải pháp chống lại điều này.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt