Việc Apple ngừng công bố doanh số smartphone trong những quý tiếp theo là một trong những dấu hiệu cho thấy iPhone có thể đi xuống.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt