Nạn giả mạo tài khoản chưa bao giờ là vấn đề hết nhức nhối cả trên Facebook lẫn Instagram. Đó là lý do mạng xã hội với gần 1 tỷ người dùng quyết định sẽ tung ra một tính năng mới giúp người dùng tự bảo vệ tài khoản của mình.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt