Hình thức gọi vốn cho dự án tiền mã hóa (ICO) lẽ ra nên là IPO kiểu mới, không qua trung gian Phố Wall và không chịu sự can thiệp của Washington. Song thực tế hiện nay cho thấy ICO dần mất tính cách mạng ban đầu.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt