Các mẫu smartphone của Huawei hiển thị ngôn ngữ bên cạnh quốc gia, vùng lãnh thổ đang gây ra những tranh cãi.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt