ICTnews – Trong một tuỳ chọn trên smartphone Huawei, người dùng có thể chọn ngôn ngữ sử dụng tiếng Việt, tại quốc gia dùng sản phẩm là Trung Quốc khiến nhiều người hiểu lầm. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt