Có không ít người tin ma là có thật. Một nghiên cứu vào năm 2017 bởi Đại học Chapman (Orange, California, Mỹ) đã khám phá ra rằng có đến 52% số người Mỹ tin vào các địa điểm có linh hồn ẩn trú (tỷ lệ tăng 11% kể từ năm 2015).

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt