Hacker có thể đã đột nhập vào hệ thống máy tính của FIFA, lấy đi nhiều dữ liệu lưu trữ cũng như thông tin mật trao đổi qua email.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt