Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế cho nỗ lực triển khai và ứng dụng Chính phủ số của Việt Nam những năm gần đây.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt